Курси

Всі Планування Реінженерінг Адміністрування Співробітництво Врядування Самоврядування Теорія організацій Зовнішньоекономічна діяльність Економіка Організація виробництва Самоменеджмент Основи підприємницької діяльності Управління Менеджмент

Управління соціально-трудовими відносинами на підприємствах виробничої сфери

Назва дисципліни: Управління соціально-трудовими відносинами на підприємствах виробничої сфери Тип дисципліни: За вільним вибором Рік навчання: 2 Семестр викладання:осінній Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин – 120 год.; аудиторні години – 32 год.; лекції – 16 год.; практичні заняття – 16 год.; самостійна робота – 88 год.) Форма контролю:екзамен Викладачі: Старченко Г.В., к.т.н., доц. Результати […]

Управління персоналом

Назва дисципліни: Управління персоналом Тип дисципліни: обов’язкова циклу дисциплін професійної підготовки Рік навчання: 3 Семестр викладання: весняний Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин – 120 год.; аудиторні години – 32 год.; лекції – 16 год.; практичні заняття – 16 год.; самостійна робота – 88 год.) Форма контролю: екзамен Викладачі: Філіпова Н.В., к.е.н., доцент. Результати навчання: […]

Основи підприємницької діяльності

Назва дисципліни: Основи підприємницької діяльності Тип дисципліни: обов’язкова циклу дисциплін професійної підготовки Рік навчання: 1 Семестр викладання: осінній Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин – 120 год.; аудиторні години – 30 год.; лекції – 16 год.; практичні заняття – 14 год.; самостійна робота – 90 год.) Форма контролю: екзамен Викладачі: Філіпова Н.В., к.е.н., доцент. Результати […]

Самоменеджмент

Назва дисципліни: Самоменеджмент Тип дисципліни: обов’язкова циклу дисциплін професійної підготовки Рік навчання: 1 Семестр викладання: осінній Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин – 120 год.; аудиторні години –40 год.; лекції – 24 год.; практичні заняття – 16 год.; самостійна робота – 80 год.) Форма контролю: диференційований залік Викладачі: Філіпова Н.В., к.е.н., доцент. Результати навчання: У […]

Менеджмент малих і середніх підприємств

Назва дисципліни: Менеджмент малих та середніх підприємств Тип дисципліни: обов’язкова циклу дисциплін професійної підготовки Рік навчання: 3 Семестр викладання: весняний Кількість кредитів: 5 (загальна кількість годин – 150 год.; аудиторні години –40 год.; лекції – 16 год.; практичні заняття – 24 год.; самостійна робота – 110 год.) Форма контролю: іспит Викладачі: Сугоняко Д.О., к.е.н., доц. […]

Організація виробництва

Назва дисципліни: Організація виробництва Тип дисципліни: обов’язкова циклу дисциплін професійної підготовки Рік навчання: 4 Семестр викладання: осінній Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин – 120 год.; аудиторні години –32 год.; лекції – 16 год.; практичні заняття – 16 год.; самостійна робота – 88 год.) Форма контролю: іспит Викладачі: Сугоняко Д.О., к.е.н., доц. Результати навчання: У […]

Управління проектами

Назва дисципліни: Управління проектами Тип дисципліни: обов’язкова Рік навчання:1 Семестр викладання: весняний Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин – 120 год.; аудиторні години –40 год.; лекції – 26 год.; практичні заняття – 14 год.; самостійна робота – 80 год.) Форма контролю: залік Викладачі: Старченко Г.В., к.т.н., доц. Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен […]

Операційний менеджмент

Тип дисципліни: обов’язкова Рік навчання:3 Семестр викладання:осінній Кількість кредитів: 6 (загальна кількість годин – 180 год.; аудиторні години –48 год.; лекції – 16 год.; практичні заняття – 32 год.; самостійна робота – 132 год.) Форма контролю:екзамен Викладачі: Старченко Г.В., к.т.н., доц. Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен ознайомитись з теоретико-методологічними  основами операційного менеджменту; […]

Економіка праці і соціально-трудові відносини

Назва дисципліни: Управління соціально-трудовими відносинами на підприємствах виробничої сфери Тип дисципліни: За вільним вибором Рік навчання: 2 Семестр викладання:осінній Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин – 120 год.; аудиторні години – 32 год.; лекції – 16 год.; практичні заняття – 16 год.; самостійна робота – 88 год.) Форма контролю:екзамен Викладачі: Старченко Г.В., к.т.н., доц. Результати […]

Менеджмент організацій

Назва дисципліни: Менеджмент організацій Тип дисципліни: вибіркова циклу дисциплін професійної підготовки Рік навчання: 1 Семестр викладання: осінній Кількість кредитів: 6 (загальна кількість годин – 120 год.; аудиторні години – 50 год.; лекції – 18 год.; практичні заняття – 32 год.; самостійна робота – 90 год.) Форма контролю: екзамен Викладачі: Косач І.А., к.е.н., доцент Результати навчання: […]

Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах

Назва дисципліни: Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах Тип дисципліни: вибіркова Рік навчання: 1 Семестр викладання: 2 Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин – 120 год.; аудиторні години – 30 год.; лекції – 16 год.; практичні заняття – 14 год.; самостійна робота – 90 год.) Форма контролю: іспит Викладачі: Руденко О.М., д.держ.упр., доцент Результати навчання: у […]

Електронне врядування

В умовах сучасного глобалізаційно-інформаційного світу питання розвитку електронного простору набуває сьогодні особливої актуальності. Означений безперечний факт актуалізує вивчення комплексу проблем, що мають безпосередній вплив на розвиток суспільства. Перш за все, це стосується питань підвищення ефективності діяльності публічних установ, в тому числі органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, за рахунок впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на основі e-government. […]

Транскордонне співробітництво

Назва дисципліни: Транскордонне співробітництво Тип дисципліни: основна циклу дисциплін професійної підготовки Рік навчання: 1 Семестр викладання: весняний Кількість кредитів: 2 (загальна кількість годин – 80 год.; аудиторні години –30 год.; лекції – 16 год.; практичні заняття – 14 год.; самостійна робота – 30 год.) Форма контролю: диференційований залік Викладачі: Вдовенко С.М.., д. держ упр, проф. […]

Адміністративно-територіальний менеджмент

Назва дисципліни: Адміністративно-територіальний менеджмент Тип дисципліни: основна циклу дисциплін професійної підготовки Рік навчання: 1 Семестр викладання: весняний Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин – 120 год.; аудиторні години –30 год.; лекції – 18 год.; практичні заняття – 12 год.; самостійна робота – 90 год.) Форма контролю: диференційований залік Викладачі: Вдовенко С.М.., д. держ упр, проф. […]

Публічне адміністрування

Назва дисципліни: Публічне адміністрування Тип дисципліни: основна циклу дисциплін професійної підготовки Рік навчання: 1 Семестр викладання: осінній Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин – 120 год.; аудиторні години –30 год.; лекції – 16 год.; практичні заняття – 14 год.; самостійна робота – 90 год.) Форма контролю: диференційований залік Викладачі: Вдовенко С.М.., д.наук держ упр, проф. […]

Управління економічною безпекою виробничих підприємств

Назва дисципліни: Управління економічною безпекою виробничих підприємств Тип дисципліни: вибіркова циклу дисциплін професійної підготовки Рік навчання: 2 Семестр викладання: осінній Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин – 120 год.; аудиторні години – 30 год.; лекції – 10 год.; практичні заняття – 20 год.; самостійна робота – 90 год.) Форма контролю: іспит Викладачі: Михайловська О.В., к.е.н., […]

Менеджмент промислових підприємств

Назва дисципліни: Менеджмент промислових підприємств Тип дисципліни: вибіркова циклу дисциплін професійної підготовки Рік навчання: 1 Семестр викладання: осінній Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин – 120 год.; аудиторні години – 30 год.; лекції – 16 год.; практичні заняття – 14 год.; самостійна робота – 90 год.) Форма контролю: іспит Викладачі: Михайловська О.В., к.е.н., доцент Результати […]

Ресурсний менеджмент підприємств виробничої сфери

Тип дисципліни: вибіркова циклу дисциплін професійної підготовки Рік навчання: 2 Семестр викладання: весінній Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин – 120 год.; аудиторні години – 28 год.; лекції – 14 год.; практичні заняття – 14 год.; самостійна робота – 92 год.) Форма контролю: іспит Викладачі: Михайловська О.В., к.е.н., доцент Результати навчання: у результаті вивчення дисципліни […]

Управління змінами

Назва дисципліни: Управління змінами Тип дисципліни: вибіркова циклу дисциплін професійної підготовки Рік навчання: 1 Семестр викладання: осінній Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин – 120 год.; аудиторні години – 30 год.; лекції – 16 год.; практичні заняття – 14 год.; самостійна робота – 90 год.) Форма контролю: іспит Викладачі: Михайловська О.В., к.е.н., доцент Результати навчання: […]

Ризик-менеджмент

Назва дисципліни: Ризик-менеджмент Тип дисципліни: вибіркова циклу дисциплін професійної підготовки Рік навчання: 4 Семестр викладання: осінній Кількість кредитів: 6 (загальна кількість годин – 180 год.; аудиторні години – 32 год.; лекції – 16 год.; практичні заняття – 16 год.; самостійна робота – 148 год.) Форма контролю: іспит Викладачі: Михайловська О.В., к.е.н., доцент Результати навчання: курс […]

Проектний підхід в публічному управлінні

Назва дисципліни: Проектний підхід в публічному управлінні Тип дисципліни: обов’язкова Рік навчання:1 Семестр викладання:осінній Кількість кредитів: 6 кредитів (загальна кількість годин – 180 год.; аудиторні години – 50 год.; лекції – 34 год.; практичні заняття – 16 год.; самостійна робота – 130 год.) Форма контролю: екзамен, курсова робота Викладачі:Ткаленко Н.В., д.е.н., проф. Результати навчання: У […]

Реінженерінг бізнес – процесів виробничих підприємств

Назва дисципліни: Реінжиніринг бізнес-процесів виробничих підприємств Тип дисципліни: вибіркова Рік навчання:1 Семестр викладання:осінній Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин – 120 год.; аудиторні години – 30 год.; лекції – 16 год.; практичні заняття – 14 год.; самостійна робота – 90 год.) Форма контролю:екзамен Викладачі:Ткаленко Н.В., д.е.н., проф. Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен: […]

КОНТАКТИ

Адреса кафедри: 14034, м. Чернігів, вул. Бєлова, 4, навчальний корпус № 22, к.104.

Телефон: (0462) 665-261

e-mail кафедри: kaf_men1@ukr.net

Кафедра публічного управління та менеджменту організацій

Історія кафедри починається в 1994 році в Чернігівському державному інституті економіки і управління. В лютому 2001 року було приєднано кафедру «Технічного сервісу і проектного менеджменту» та створено кафедру «Менеджменту і управління проектами». У 2011 році відбулась реорганізація і відокремлена кафедра «Менеджменту», з вересня 2014 року є структурним підрозділом ННІ Управління та адміністрування Чернігівського національного технологічного університету. З 2016 року кафедра має назву «Публічного управління та менеджменту організацій».