Рекламний банер кафедри  – (завантажити ХТО МИ)

Кафедра здійснює підготовку фахівців освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр» за наступними спеціальностями:

1.​ 073 «Менеджмент» (спеціалізація: «Менеджмент організацій та адміністрування у виробничій сфері», «Управління проектами» )

2.​ 281 «Публічне управління та адміністрування»

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ (переглянути за посиланнями):

Форми навчання очна, заочна

Програма навчання розроблена з урахуванням положень міжнародних та національних нормативно-правових баз, останніх тенденцій і перспективних напрямів розвитку глобалізованого суспільства та націлена на підготовку управлінської еліти за європейськими стандартами на принципах «Good Governance».

Програма підготовки фахівців вчить лідерству й успішному публічному менеджменту, надає дорожню карту, що веде до успіху.

Рівні підготовки:

Бакалавр 4 роки – денна форма

5 років – заочна форма

Магістр 1,5 роки – денна форма

1,5-2 роки – заочна форма

Аспірантура з наукового напряму 281 «Публічне управління та адміністрування»

 

Спеціальність «Менеджмент»

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування»

Випускники можуть працювати на керівних посадах як у державних і галузевих органах управління економікою, так і в якості представників низової і середньої ланки управління промислових підприємств та підприємств сфери послуг різних форм власності, спільних підприємств та організацій міжнародного бізнесу.

Випускники можуть працювати в:

 •  громадських організаціях;
 • міжнародних фондах;
 •  дипломатичній сфері;
 • недержавних організаціях різних форм власності як в Україні, так і за кордоном.

Дисципліни фахового спрямування, зокрема публічне адміністрування, ділове адміністрування, менеджмент промислових підприємств, стратегічний, інвестиційний, інформаційний, інноваційний менеджмент та інші, формують у студента управлінські навички та здатність виробляти економічні та управлінські рішення, актуальні для конкретної виробничої ситуації.

Під час навчання в нашому університеті Ви ознайомитесь з

 •  технологіями публічного управління,
 •  публічними фінансами,
 • ​ державним управлінням,
 • ​ електронним врядуванням,
 • ​ правовими актами управління,
 • ​ міжнародним законодавством,
 • ​ громадським управлінням,
 • ​ європейськими виборчими системами та ін.

Процес навчання забезпечує кафедра «Публічного управління та менеджменту організацій», на якій працюють доктори наук-професори, доценти з практичним досвідом роботи в міжнародних організаціях та фондах, дипломатичній, державній та муніципальній службі.

Ми активно співпрацюємо з вищими навчальними закладами Грузії, Словаччини, Польщі, Білорусі.

Ви можете мати унікальну можливість спілкуватися з відомими політологами, науковцями, відвідувати конференції та відкриті лекції, проходити практику в органах державного управління та місцевого самоврядування, міжнародних фондах та громадських організаціях, брати активну участь у закордонних стажуваннях, що значно підвищить Вашу цінність на європейському ринку праці.

ПЕРЕЛІК СЕРТИФІКАТІВ ЗНО для вступу на освітні програми:

«Менеджмент організацій і адміністрування у виробничій сфері»

 • Українська мова і література
 • Математика (профільний)
 • Географія або іноземна мова

«Публічне управління та адміністрування»

 • Українська мова і література
 • Математика (профільний)
 • Історія України або іноземна мова

ЧЕКАЄМО НА ВАС, НАШІ МАЙБУТНІ СТУДЕНТИ!

Прийом документів за адресою: 14027, м.Чернігів, вул.Шевченка,95, тел..: (0462) 665-201, 665-261

https://www.stu.cn.ua,  https://www.pumo.stu.cn.ua

https://www.facebook.com/pumo.stu