Склад Кафедри

Всі Професор Доктор наук Кандидат наук Доцент

Пономаренко Сергій Іванович

к.е.н, доцент, завідувач кафедри

Науковий напрямок: Економіка технологічних змін та інноваційних процесів. Автор понад 40 наукових публікацій. Основні навчальні курси: Мікроекономіка, планова діяльність виробничих підприємств, інвестиційний менеджмент.

Ткаленко Наталія Валеріївна

Директор навчально-наукового інституту менеджменту, харчових технологій та торгівлі, д.е.н., професор, Академік Академії економічних наук України (секція менеджменту)

Науковий напрямок: Формування інноваційного ресурсу національної економіки, антикризове управління процесами суспільного розвитку. Автор більше ніж 100 наукових публікацій. Основні навчальні курси: Планування діяльності підприємств, реінженерінг бізнес – процесів виробничих підприємств, інвестиційний менеджмент, проектний підхід в публічному управлінні.

Михайловська Олена Василівна

к.е.н, доцент, заступник завідувача кафедри

Науковий напрямок: Моделювання процесів управління сучасними підприємствами. Автор більше ніж 50 наукових публікацій. Основні навчальні курси: Ризик-менеджмент, управління змінами, ресурсний менеджмент підприємств виробничої сфери, менеджмент промислових підприємств, управління економічною безпекою виробничих підприємств.

Вдовенко Станіслав Михайлович

доктор наук з державного управління, професор

Науковий напрямок: Публічне управління та адміністрування. Автор більше ніж 70 наукових публікацій. Основні навчальні курси: Публічне адміністрування, державне та регіональне управління, адміністративно-територіальний менеджмент, транскордонне співробітництво.

Руденко Ольга Мстиславівна

доктор наук з державного управління, професор

Науковий напрямок: стабільність суспільного розвитку. Автор більше ніж 200 наукових публікацій. Основні навчальні курси: Електронне врядування, місцеве самоврядування в зарубіжних країнах.

Косач Ірина Анатоліївна

д.е.н., доцент

Науковий напрямок: Моделювання процесів управління сучасними підприємствами. Автор більше ніж 70 наукових публікацій. Основні навчальні курси: Менеджмент організацій, теорія організацій, зовнішньоекономічна діяльність підприємств, економіка праці і соціально-трудові відносини.

Дука Анастасія Петрівна

д.е.н, доцент, професор кафедри

Науковий напрямок: Інноваційно-індустріальний розвиток національної економіки, антикризове управління процесами суспільного розвитку, публічне управління. Автор понад 100 наукових публікацій. Основні навчальні курси: Децентралізація влади в Україні, Територіальна організація державної влади, Investment management, Innovation management, Self management.    

Старченко Григорій Володимирович

к.т.н., доцент

Науковий напрямок: Управління проектами та програмами. Проектно-орієнтоване управління інноваційним розвитком національної економіки. Організаційне управління інноваційним розвитком підприємств. Автор понад 70 наукових публікацій. Основні навчальні курси: Операційний менеджмент, управління проектами, економіка праці і соціально-трудові відносини, електронне врядування, управлінський аналіз на виробничих підприємствах, Ukrainian Studies (Business). Персональний сайт: https://sgv.in.ua/  

Філіпова Наталія Володимирівна

к.е.н., доцент

Науковий напрямок: Державно-приватне партнерство, банківська кредитно-інвестиційна діяльність. Автор більше ніж 40 наукових публікацій. Основні навчальні курси: Самоменеджмент, основи підприємницької діяльності, менеджмент, управління персоналом, управління інноваціями.

Страница 1 из 212

КОНТАКТИ

Адреса кафедри: 14034, м. Чернігів, вул. Бєлова, 4, навчальний корпус № 22, к.104.

Телефон: (0462) 665-261

e-mail кафедри: kaf_men1@ukr.net

Кафедра публічного управління та менеджменту організацій

Історія кафедри починається в 1994 році в Чернігівському державному інституті економіки і управління. В лютому 2001 року було приєднано кафедру «Технічного сервісу і проектного менеджменту» та створено кафедру «Менеджменту і управління проектами». У 2011 році відбулась реорганізація і відокремлена кафедра «Менеджменту», з вересня 2014 року є структурним підрозділом ННІ Управління та адміністрування Чернігівського національного технологічного університету. З 2016 року кафедра має назву «Публічного управління та менеджменту організацій».