Оберіть рік

2018 рік

Круглий стіл “Перспективи розвитку публічного управління та менеджменту організацій в Україні”, грудень 2018 рік

завантажити тези

Міжнародна
науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених
«Юність науки – 2017: соціально-економічні
та гуманітарні аспекти розвитку суспільства»
26-27 квітня 2017 року

СЕКЦІЯ 5. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Проблемы и перспективы развития менеджмента и публичного управления

Problems and prospects of management development, public administration and public service

Підсекція – Публічного управління та менеджменту організацій

Публичного управления и менеджмента организаций / Public administration and management of organizations

 1. Стрижак К.В., студентка гр. УПр 161
 2. Науковий керівник – к.т.н., доцент Двоєглазова М.В.Чернігівський національний технологічний університетОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ ГАЛУЗІ
  1. Сидоренко А.В., студентка гр. Мен – 141, Філіпова Н. В., к.е.н. доцент

  Чернігівський національний технологічний університет

  СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

  1. Пушок І.В., студентка гр. УПр-161

  Науковий керівник – Ітченко Д.М., к.т.н.

  Чернігівський національний технологічний університет

  ПРОАКТИВНІСТЬ – ВИМОГА ЧАСУ ПРИ УПРАВЛІННІ СУЧАСНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ

  1. Ніколаєнко Ю.О., МЕН-141, Філіпова Н.В., к.е.н., доцент.

  Чернігівський національний технологічний університет

  БАР’ЄРИ НА ШЛЯХУ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

  1. Лепська А. М., студентка гр. МЕН-141

  Науковий керівник – Сугоняко Д. О. доц.

  Чернігівський національний технологічний університет

  АНТИКРИЗОВИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

  1. Ковальчук Ю. В., студентка гр. Мен – 141, Філіпова Н. В., к.е.н. доцент

  Чернігівський національний технологічний університетпоно

  АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 2015 – 2016 РОКІВ

  1. Двоєглазова М. В., к.т.н., доцент

  Чернігівський національний технологічний університет

  ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

  1. Ганжа С., здобувач кафедри публічного управління та менеджменту організацій

  Науковий керівник – Ткаленко Н.В., д.е.н., професор

  Чернігівський національний технологічний університет

  ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА ФАКТОРИ ГАЛЬМУВАННЯ РОЗВИТКУ НІС В УКРАЇНІ

  1. Бирюк Ю. В., Добронизська В. Є., студентки гр. МПМп-161

  Науковий керівник – Сугоняко Д. О. к.е.н., доцент

  Чернігівський національний технологічний університет

  ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ КРАУДФАНДІНГУ ЯК ІННОВАЦІЙНОЇ ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ

  1. Бирюк Ю. В., Добронизська В. Є., студентки гр. МПМп-161

  Науковий керівник – Старченко Г.В., к.т.н., доцент

  Чернігівський національний технологічний університет

  ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА ЗА КРИТЕРІЯМИ ЯКОСТІ В МЕЖАХ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

  1. Jakubek Peter, Postgraduate student

  Scientific adviser – Rudenko O.M., Dr., Associated Professor

  Chernihiv National University of Technology

  STRATEGIES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF COUNTRY

  1. Ковальчук Я.С., Кулик А.І., студентки гр. МПМп-161

  Науковий керівник – Сугоняко Д.О., к.е.н, доцент

  Чернігівський національний технологічний університет

  ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

  1. Михайловська О.В., к.е.н., доцент, Коваленко К.В., студентка гр. МЕН-131

  Науковий керівник – Михайловська О. В. к.е.н.

  іональний технологічний університет

  ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОГО КОМУНІКАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

  1. Михайловська О.В., к.е.н., доцент, Лисенко С.Ю., студент гр. МЕН-131

  Науковий керівник – Михайловська О. В. к.е.н., доцент

  Чернігівський національний технологічний університет

  ДІЛОВА БЕСІДА В СИСТЕМІ КОМУНІКАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

  1. Михайловська О.В., к.е.н., доцент, Пархоменко М.С., студентка гр. МПМп-161

  Науковий керівник – Михайловська О.В, к.е.н., доцент

  Чернігівський національний технологічний університет

  ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

  1. Косач І.А., к.е.н., доцент, Нікитенко О.О., студентка групи МПМп-161

  Чернігівський національний технологічний університет

  ВИМОГИ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА

  1. Косач І.А., к.е.н., доцент, Бирюк Ю. В., Добронизська В. Є., студентки гр. МПМп-161

  Чернігівський національний технологічний університет

  ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС – ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

  1. Косач І.А., к.е.н, доцент, Ковальчук Я.С., студентка гр. МПМп-161

  Чернігівський національний технологічний університет

  ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ РОБІТНИКІВ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ТА ЗАКОРДОННА ПРАКТИКА

  1. Косач І.А., к.е.н., доцент, Пузін Н.П., студентка 5 курсу, група МПМп-161

  Чернігівський національний технологічний університет

  ІННОВАЦІЇ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


 3. Завантажити 
 4. Юність науки – 2017: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства :
  збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених
  (м. Чернігів, 26-27 квітня 2017р.) : Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – 612 с.