Посилання на наукові профілі викладачів у Google Scholar та електронному архіві Чернігівського національного технологічного університету (IRChNUT)

1

Пономаренко Сергій Іванович

к.е.н, доцент, завідувач кафедри

Науковий напрямок: Економіка технологічних змін та інноваційних процесів. Автор понад 40 наукових публікацій. Основні навчальні курси: Мікроекономіка, планова діяльність виробничих підприємств, інвестиційний менеджмент.

2

Ткаленко Наталія Валеріївна

Директор навчально-наукового інституту менеджменту, харчових технологій та торгівлі, д.е.н., професор, Академік Академії економічних наук України (секція менеджменту)

Науковий напрямок: Формування інноваційного ресурсу національної економіки, антикризове управління процесами суспільного розвитку. Автор більше ніж 100 наукових публікацій. Основні навчальні курси: Планування діяльності підприємств, реінженерінг бізнес – процесів виробничих підприємств, інвестиційний менеджмент, проектний підхід в публічному управлінні.

3

Михайловська Олена Василівна

к.е.н, доцент, заступник завідувача кафедри

Науковий напрямок: Моделювання процесів управління сучасними підприємствами. Автор більше ніж 50 наукових публікацій. Основні навчальні курси: Ризик-менеджмент, управління змінами, ресурсний менеджмент підприємств виробничої сфери, менеджмент промислових підприємств, управління економічною безпекою виробничих підприємств.

4

Вдовенко Станіслав Михайлович

доктор наук з державного управління, професор

Науковий напрямок: Публічне управління та адміністрування. Автор більше ніж 70 наукових публікацій. Основні навчальні курси: Публічне адміністрування, державне та регіональне управління, адміністративно-територіальний менеджмент, транскордонне співробітництво.

5

Руденко Ольга Мстиславівна

доктор наук з державного управління, професор

Науковий напрямок: стабільність суспільного розвитку. Автор більше ніж 200 наукових публікацій. Основні навчальні курси: Електронне врядування, місцеве самоврядування в зарубіжних країнах.

6

Косач Ірина Анатоліївна

д.е.н., доцент

Науковий напрямок: Моделювання процесів управління сучасними підприємствами. Автор більше ніж 70 наукових публікацій. Основні навчальні курси: Менеджмент організацій, теорія організацій, зовнішньоекономічна діяльність підприємств, економіка праці і соціально-трудові відносини.

7

Старченко Григорій Володимирович

к.т.н., доцент

Науковий напрямок: Управління проектами та програмами. Проектно-орієнтоване управління інноваційним розвитком національної економіки. Організаційне управління інноваційним розвитком підприємств. Автор понад 70 наукових публікацій. Основні навчальні курси: Операційний менеджмент, управління проектами, економіка праці і соціально-трудові відносини, електронне врядування, управлінський аналіз на виробничих підприємствах, Ukrainian Studies (Business). Персональний сайт: https://sgv.in.ua/  

8

Сугоняко Дмитро Олександрович

к.е.н., доцент

Науковий напрямок: Управління інноваціями. Автор більше ніж 40 наукових публікацій. Основні навчальні курси: Основи менеджменту, організація виробництва, менеджмент, менеджмент організацій, менеджмент малих і середніх підприємств.

8

Філіпова Наталія Володимирівна

к.е.н., доцент

Науковий напрямок: Державно-приватне партнерство, банківська кредитно-інвестиційна діяльність. Автор більше ніж 40 наукових публікацій. Основні навчальні курси: Самоменеджмент, основи підприємницької діяльності, менеджмент, управління персоналом, управління інноваціями.

-