Запрошуємо науковців прийняти участь у написанні колективної монографії «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ»

Шановні колеги!

Кафедра публічного управління та менеджменту організацій Чернігівського національного технологічного університету з метою сприяння оприлюдненню результатів науково-дослідницьких робіт запрошує науковців прийняти участь у написанні

колективної монографії «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ»,

у межах ініційованої  теми дослідження:

– «Формування новітніх принципів децентралізації системи управління державою». Державний реєстраційний номер 0114U004425

 Передбачається формування розділів монографії з урахуванням наступних напрямів наукових досліджень:

 Напрям 1. Теоретичні аспекти публічного управління в контексті сучасної парадигми інформаційного суспільства.

Напрям 2. Наукові підходи до трансформації процесів публічного управління.

Напрям 3. Формування та розвиток партнерської взаємодії публічної влади та громадськості в умовах децентралізації.

Напрям 4. Сучасні практики комунікаційних процесів в системі публічного менеджменту.

Напрям 5. Формування орієнтирів сучасного ефективного менеджменту підприємств та організацій.

Напрям 6. Новітні тенденції  управління процесами вітчизняних підприємств.

Можливі зміни у назвах розділів, а також додавання інших розділів!

 Вимоги до матеріалів монографії та їх оформлення

Матеріали  обсягом від 10 сторінок повинні містити елементи наукової новизни, мати теоретичну, методичну або практичну цінність. Викладені наукові положення обґрунтовуються, супроводжуються конкретними пропозиціями щодо поліпшення існуючого стану .

Обов’язкові посилання на джерела в квадратних дужках. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ.

Оформлення текстової частини, рисунків та таблиць повинно відповідати загальноприйнятим вимогам оформлення наукових  публікацій. Матеріали повинні бути набрані в  текстовому редакторі Microsoft Word (1997-2010) з розширенням *.doc,  гарнітура – Times New Roman Cyr, формат сторінки А4,  береги: 3 см – ліворуч, 2 см – з усіх інших боків.

Шрифт тексту: розмір (кегль) – 14; інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1см. Перенос слів (у тому числі й автоматичний), а також нумерація сторінок  не допускається.

Графічний матеріал слід виконувати в доступних для подальшого редагування програмах. Для рисунків і таблиць застосовується  гарнітура Times New Roman, чорно-біла гама, розміщення легенди – знизу рисунку. Математичні формули обов’язково повинні бути пронумеровані у круглих дужках.

Назва статті друкується строчними літерами, вирівнювання – посередині.

Фінансові умови

Кожний автор викупає свій примірник за ціною яка буде визначена після формування  макету монографії та подання його до типографії.

Контрольні дати

Термін  надання  авторами матеріалів   –  до 30.05.2018р. Матеріали відсилати на е-mail: m-olena@ukr.net. Якщо повідомлення про прийняття протягом двох діб не отримано – продублюйте відправку!!!

Монографії   присвоюється Міжнародний стандартний номер (ISBN) та індекс ББК,  вона  розсилається    відповідно до списку обов’язкової розсилки.

 Довідка про автора:

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь,  вчене звання,  посада  (обов’язкова інформація про кафедру або структурний підрозділ)

Повна назва вищого навчального закладу

Поштова адреса та індекс (для пересилки монографії):

Контактний телефон для спілкування

E-mail

Номер розділу,  до якого  передбачається включення матеріалів

Назва

Контактна особа  – к.е.н., доцент, кафедри публічного управління та менеджменту організацій Чернігівського національного технологічного університету Михайловська Олена Василівна.

е-mail: m-olena@ukr.net

тел.. 050-355-02-85; 063-810-56-70

 Сподіваємося на плідну співпрацю!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *