Спеціалізована вчена рада К 79.051.05

Наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 року № 820 в Чернігівському національному технологічному університеті Міністерства освіти і науки України (з 2019 р. – Національному університеті «Чернігівська політехніка») було створено спеціалізовану вчену раду К 79.051.05 (далі – спеціалізована вчена рада) на період з 11.07.2016 р. по 11.07.2019 р з правом захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління»; пізніше термін дії було продовжено до 01.10.2021 р.

За звітний період у спеціалізованій вченій раді було захищено 27 кандидатських дисертацій (усі виконані українською мовою). Серед них:

  • науково-педагогічні працівники Національного університету «Чернігівська політехніка» – А.В.Вербицька (науковий керівник С.М.Шкарлет), О.Л.Петрик (науковий керівник С.М.Шкарлет), Г.А.Дивнич (науковий керівник С.М.Шкарлет), О.С.Лашук (науковий керівник І.М.Олійченко);
  • науково-педагогічні працівники університетів-партнерів Л.В.Сергієнко (науковий керівник Євдокимов В.В), А.І.Неділько (науковий керівник О.М.Руденко), К.В.Денисенко (науковий керівник С.М.Вдовенко), А.С.Карпунець (науковий керівник О.М.Іваницька), Н.О.Федорова (науковий керівник О.М.Іваницька);
  • народний депутат України – С.В.Гривко (науковий керівник Т.Л.Шестаковська);
  • керівники та представники органів державної влади, установ та організацій –Ю.Ю.Лихач (науковий керівник О.М.Руденко), Ю.О.Трестер (науковий керівник Г.П.Ситник), І.М.Хохич (науковий керівник Є.І.Бородін), Я.В.Куц (науковий керівник О.М.Руденко), Л.І.Ющенко (науковий керівник О.М.Руденко), П.В.Лілікович (науковий керівник Н.В.Ткаленко), А.А.Куцевол (науковий керівник О.М.Руденко), Є.І.Кодіс (науковий керівник О.М.Руденко), Р.І.Міщенко (науковий керівник М.М.Миколайчук), А.А.Ситюк (науковий керівник Н.І.Олійник);
  • представники публічного сектору та бізнес-структур – Г.А.Мединська (науковий керівник О.М.Руденко), А.І.Гуменюк (науковий керівник О.М.Руденко), О.М.Моісеєнко (науковий керівник Т.Л.Шестаковська), А.М.Мурашко (науковий керівник І.М.Олійченко);
  • іноземні партнери – В.Мелко (науковий керівник О.М.Руденко).