Практична підготовка

Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти в Національному університеті «Чернігівська політехніка»

Рекомендації щодо проведення практики в Національному університеті «Чернігівська політехніка» у дистанційній формі

Документи, необхідні для проходження практики на підприємствах міста та області

Перелік підприємств, із якими Національним університетом «Чернігівська політехніка» укладено довготермінові угоди про співробітництво

Перелік підприємств, із якими укладено довготермінові угоди на проведення практики здобувачів вищої освіти Національного університету «Чернігівська політехніка»