Громадське обговорення

Обговорення, затвердження та результати моніторингу освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування». Кваліфікація: доктор філософії з публічного управління та адміністрування (2022 р.)

Витяг з протоколу 23.02.2022

Витяг з протоколу 21.11.2022

Рецензія С.Гривка       Рецензія Д.Іванова

Рецензія Ю.Лихач      Рецензія С.Приліпка

Результати громадського обговорення

 

Обговорення, затвердження та результати моніторингу освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування». Кваліфікація: доктор філософії з публічного управління та адміністрування (2021 р.)

Витяг з протоколу 25.01.2021

Витяг з протоколу 10.06.2021

Рецензія П.О.Веселова       Рецензія О.П.Швидкої

Рецензія М.В.Канавець       Рецензія Т.М.Малоголової

Рецензія Л.В.Овсієнко

Результати громадського обговорення

 

Обговорення, затвердження та результати моніторингу освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування». Кваліфікація: доктор філософії з публічного управління та адміністрування (2020 р.)

Витяг з протоколу 25.02.2020

Витяг з протоколу 15.04.2020

Рецензія П.О.Веселова

Рецензія В.В.Мельничука

Рецензія О.І.Васильєвої

Результати громадського обговорення