Угоди про співпрацю

Угоди про співпрацю між Національним університетом «Чернігівська політехніка», його структурними підрозділами, зокрема, які опікуються питаннями підготовки фахівців з публічного управління та адміністрування, менеджменту – Навчально-науковим інститутом менеджменту, харчових технологій і торгівлі, Науково-дослідним інститутом публічного адміністрування та менеджменту та потенційними партнерами – закладами вищої освіти, установами й організаціями, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадським сектором – регламентують взаємовигідне співробітництво в галузі освіти, науки й практики, виконання державних пріоритетів щодо створення спільного освітньо-наукового й комунікативного простору задля формування інтелектуальної еліти, підготовки висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців, затребуваних на ринку праці, реалізації спільних освітніх програм і науково-дослідних проектів, формування лідерства та вирішення глобальних проблем світу, що змінюється