Кваліфікаційні роботи

Менеджмент підприємств і організацій. Методичні вказівки з  виконання кваліфікаційної роботи здобувачами освітнього ступеню «магістр»

Публічне управління та адміністрування. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи здобувачами освітнього ступеню «магістр»