Стейкхолдери

Положення про стейкхолдерів Національного університету «Чернігівська політехніка»
Положення про раду роботодавців Національного університету «Чернігівська політехніка»

 

Співпраця зі стейкхолдерами (внутрішніми, зовнішніми, міжнародними) здійснюється з метою:

  • удосконалення якості освіти та освітньо-наукової діяльності Національного університету «Чернігівська політехніка»;
  • формування у здобувачів вищої освіти компетентностей, що визначають їх конкурентоспроможність на ринку праці в Україні та світі;
  • сприяння участі здобувачів вищої освіти в освітніх, освітньо-наукових, науково-дослідних проектах, проектах академічної мобільності, набуття ними практичного досвіду;
  • підвищення міжнародного іміджу Університету, забезпечення відповідності освітніх послуг міжнародним стандартам якості

Чернігівська обласна військова адміністрація

Чернігівська обласна рада

Міжрегіональне управлінням Національного агентства України з питань державної служби у м. Києві, Київській, Чернігівській та Черкаській областях

Головне управління пенсійного фонду України в Чернігівській області

Іванівська ОТГ

Прилуцька міська рада

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу

Вища школа публічного управління

Національний університет «Львівська політехніка»

Міжнародний Європейський Університет

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова 

Державний університет «Житомирська політехніка»

Czech University of Life Sciences (Czech Republic)

Wrexham Glyndwr University (Great Britain)

Riga Technical University (Latvia)

Warsaw University of Management Collegium Humanum (Poland)

Batumi Shota Rustaveli State University (Georgia)