Нормативні документи

Нормативні документи, які стосуються Порядку присудження ступеня доктора філософії (PhD)

Правила прийому до аспірантури та докторантури Національного університету «Чернігівська політехніка»

Документи для вступу в аспірантуру Національного університету «Чернігівська політехніка»

Програма вступних іспитів до аспірантури з іноземної мови

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

Нормативні документи щодо підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в аспірантурі та докторантурі Національного університету «Чернігівська політехніка»