Професійний розвиток викладачів кафедри

 

Стажування, підвищення кваліфікації викладачів кафедри

Сертифікати на знання іноземної мови

Стимулювання розвитку викладацької майстерності і наукової діяльності

 

Оцінювання науково-педагогічних працівників

 

 

Участь у проектах, грантах

Участь у програмах академічної мобільності

Участь у наукових, методичних радах, спеціалізованих вчених радах, громадських радах, експертних комісіях, конкурсних комісіях

Членство в редакційних колегіях