Науково-дослідні роботи

Публічне управління та децентралізація влади

керівник  Н.В.Філіпова, д.е.н., доцент

відповідальний виконавець О.В.Михайловська, д.держ.упр., доцент

номер державної реєстрації 0120U101815

 

Європейський досвід інноваційного розвитку системи публічного управління для забезпечення суспільної стабільності України

керівник  О.М.Руденко, д.держ.упр., професор

відповідальний виконавець І.А.Косач, д.е.н., професор

номер державної реєстрації 0120U104277

 

Публічна політика сталого розвитку реального сектоу економіки України в умовах євроінтеграції

керівник  Т.Л.Шестаковська, д.держ.упр.

відповідальний виконавець О.В.Михайловська, к.е.н., доцент

номер державної реєстрації 0120U104297

 

Розробка науково-прикладних засад реалізації державної політики розвитку підприємництва в умовах децентралізації влади

керівник  І.А.Косач, д.е.н., професор

відповідальний виконавець С.І.Пономаренко, к.е.н., доцент, Г.В.Старченко, д.е.н., професор

номер державної реєстрації 0120U101816

 

Методи і моделі управління інноваційним розвитком національної економіки

керівник  Г.В.Старченко, д.е.н., професор

номер державної реєстрації 0120U104121

 

Інноваційний розвиток національної економіки на рівні проєктно-орієнтованих підприємств

керівник  Г.В.Старченко, д.е.н., професор

відповідальний виконавець Н.В.Філіпова, д.е.н., доцент

номер державної реєстрації 0118U006805

 

Формування новітніх принципів децентралізації системи управління державою

керівник  О.В.Михайловська, д.держ.упр., доцент

відповідальний виконавець Н.В.Філіпова, д.е.н., доцент

номер державної реєстрації № 0114U004425