Історія кафедри

Кафедра «Публічного управління та менеджменту організацій» є одним з перших підрозділів Університету. Історія кафедри починається у 1994 році в Чернігівському державному інституті економіки і управління. У лютому 2001 року шляхом об’єднання кафедр «Менеджменту» та «Технічного сервісу і проєктного менеджменту» було створено кафедру «Менеджменту і управління проєктами».

У 2011 році відбулась реорганізація, за результатами якої відокремилася кафедра «Менеджменту».

У 2014 р. Чернігівський державний інститут економіки і управління увійшов до складу Чернігівського національного технологічного університету, змінивши свою структуру – протягом 2014-2018 рр. кафедра була структурним підрозділом навчально-наукового інституту Управління та адміністрування. У 2016 р. шляхом реорганізації кафедра отримала назву «Публічного управління та менеджменту організацій» і з вересня 2018 р. увійшла до складу навчально-наукового інституту Менеджменту, харчових технологій та торгівлі Чернігівського національного технологічного університету, який у 2019 р. отримав назву Національний університет «Чернігівська політехніка».

З 1997 р. кафедра щороку здійснює випуск бакалаврів та магістрів. У 2013 р. відбувся перший випуск магістрів за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування».

Для забезпечення потреб сучасної системи публічного управління у висококваліфікованих професіоналах, конкурентоспроможних управлінських кадрах у 2016 р. на кафедрі була започаткована підготовка бакалаврів, магістрів та аспірантів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

З вересня 2017 р. започатковано навчання за англомовною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування у виробничій сфері» відповідно до якої здобувачі вищої освіти мають змогу здобути освітній ступінь бакалавра за 3 роки.

Конкурентною перевагою освітньо-професійних та освітньо-наукових програм кафедри є їх практико орієнтованість, стратегічне спрямування на інновації, розвиток інтелектуального потенціалу сучасних управлінців, підготовка їх до ефективного управління та адміністрування в усіх сферах публічної діяльності, формування навичок результативної діалогової взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадськості, бізнесу.

За всю історію існування кафедру очолювали провідні науково-педагогічні працівники: 1994-2000 рр. – к.т.н., доцент В.О.Огнівець, 2000-2003 рр. – д.т.н., професор В.І.Польшаков, 2003-2005 рр. – к.т.н. доцент Ю.І.Філіппов, 2005-2011 рр. – д.т.н., професор Є.Ю.Сахно, 2011-2016 рр. – д.держ.упр., професор С.М.Вдовенко, 016 -2017 рр. – д.е.н, професор Н.В.Ткаленко. З вересня 2017 р. завідувачем кафедри публічного управліня та менеджменту організацій є к.е.н., доцент С.І.Пономаренко.

Нині на кафедрі працюють 7 докторів наук та 2 кандидати наук, досвідчені науково-педагогічні працівники з вагомими показниками наукової та професійної активності, які мають значний міжнародний досвід, наукові публікації у наукометричних базах Scopus та Web of Sciences. Проблематика наукових досліджень кафедри різноманітна: актуальні питання публічного управління та адміністрування (О. Руденко, О.Михайловська), проблеми інноваційної економіки (Н. Ткаленко, І. Косач, А. Дука), проєктно-орієнтоване управління (Г. Старченко), інноваційний розвиток сучасної держави (Н. Філіпова, С. Пономаренко, О.Лашук). Викладачі кафедри активно беруть участь у науково-дослідній роботі, публікують монографії, навчальні посібники тощо.

 

Положення про кафедру
Розподіл обов’язків, закіплених за НПП кафедри