Наукові школи

 

Положення про наукові школи в Національному університеті «Чернігівська політехніка»

Наукові школи Національного університету «Чернігівська політехніка»

 

 

Наукова школа «Публічне управління і національна безпека»

Керівник – Ольга Мстиславівна Руденко, д.держ.упр., професор

Ідеологія: Вироблення концептуального знання щодо об’єктивації впливу публічного управління на безпеку людини, суспільства, держави шляхом формування ефективної системи публічного управління, модернізаційної політики суспільного та регіонального розвитку, забезпечення суспільної стабільності, колективної безпеки на національному і міжнародному рівнях

 

Наукова школа «Суспільний розвиток України: публічне управління, інноваційна економіка»

Керівник – Наталія Валеріївна Ткаленко, д.е.н., професор

Ідеологія: Пошук найбільш суспільно ефективних механізмів публічного управління інноваційним розвитком різних галузей національної економіки, які мають на меті забезпечення збалансованого розвитку країни і суспільства, обумовлює чітке розуміння комплексу організаційних засад, сучасних форм і засобів впливу