Науково-комунікативні заходи

наукові заходи НУ “Чернігівська політехніка”, університетів-партнерів, міжнародні та всеукраїнські конференції
наукові заходи для аспірантів та молодих учених

 

Участь викладачів кафедри у науково-комунікативних заходах
Апробація результатів наукових досліджень здобувачів

 

 

Щорічні науково-комунікативні заходи кафедри менеджменту та адміністрування

 • Тиждень науки на кафедрі публічного управління та менеджменту організацій в рамках Дня науки
 • Щорічна регіональна наукова конференція «Європейський вимір публічного управління»
 • Щорічна міжнародна науково-практична конференція «Сучасна парадигма публічного управління»

 

 

 

 

 

Науково-комунікативні заходи Національного універстету «Чернігівська політехніка»

 • Щорічна Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Юність науки»
 • Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»
 • Міжнародна конференція «Навчання та розвиток на державній службі: досвід інших країн для України»
 • Круглий стіл «Публічне управління та сучасний менеджмент в інформаційному суспільстві»
 • Круглий стіл на тему: «Зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в рамках Глобального партнерства в інтересах сталого розвитку»
 • Круглий стіл «Новації вищої освіти України та ЄС в сучасному інформаційному суспільстві»

Бізнес-форуми,тренінги, семінари

 • Бізнес-Форум «Державна служба – освіта – піприємництво: стратегія взаємодії»
 • Міжнародний Бізнес-форум «Освіта – сучасний бізнес: стратегічне партнерство»
 • Тиждень ініціативи «Партнерство «відкритий уряд»
 • Тренінг «Активні громадяни»
 • Всеукраїнський студентський онлайн форум «Державний службовець закордоном: знімаємо маски» присвячений 100-річчю державної служби України