Звітування та семестровий контроль

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в аспірантурі та докторантурі Національного університету «Чернігівська політехніка»

Індивідуальний план роботи аспіранта

Зразок звіту про виконання індивідуального плану роботи докторанта

Рекомендації щодо організації та проведення науково-педагогічної практики здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня ступеня доктора філософії в Національному університеті «Чернігівська політехніка»