Обговорення наукових результатів дисертації Руденка Миколи Вікторовича на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент»

17.11.2023 р. відбулося обговорення наукових результатів дисертації  Руденка Миколи Вікторовича на тему «Управління економічною безпекою будівельних підприємств» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент». Науковий керівник: доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри менеджменту та адміністрування Михайловська Олена Василівна.