Робочий візит до Ştefan cel Mare University of Suceava

Протягом 24-27 жовтня 2023 р. голова Ради молодих вчених НУ «Чернігівська політехніка», д.е.н., професор кафедри менеджменту та адміністрування Попело Ольга Володимирівна брала участь у роботі круглого столу «Механізми активізації науково-дослідної співпраці та можливості участі у грантових програмах та конкурсах молодих вчених» у Сучавському університеті ім. Штефана чел Маре (м. Сучава, Румунія). У рамках круглого столу було розглянуто сучасні виклики, проблеми та можливості розвитку молодіжної науки.

Учасниками заходу було обговорено особливості міжнародної співпраці, роль академічної мобільності у зростанні наукового потенціалу молодих науковців, алгоритм формування колективів молодих учених для виконання перспективних наукових проєктів. Особливу увагу було приділено питанням активізації науково-дослідної співпраці та участі у грантових програмах Erasmus+, підготовці спільних наукових статей у журнали, що індексуються міжнародними наукометричними базами Web of Science і SCOPUS.

Молодіжна наука не знає меж та кордонів. Розвиваємо науку разом!