Захист дисертаційної роботи Руденка Миколи Вікторовича

Щиро вітаємо аспіранта Руденка Миколу Вікторовича та наукового керівника д.держ.упр., доцента, професора кафедри менеджменту та адміністрування Михайловську Олену Василівну з успішним захистом дисертаційної роботи на тему “Управління економічною безпекою будівельних підприємств”, представленої на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 Менеджмент.
Бажаємо подальших успіхів у науковій сфері та не зупинятись на досягнутому!