Захист кваліфікаційних робіт

Протягом двох тижнів відбувались захисти кваліфікаційних робіт магістрів зі спеціальностей 281 “Публічне управління та адміністрування” та 073 “Менеджмент”. Здобувачі освіти продемонстрували належний рівень знань, розуміння та застосування набутих знань у відповідних галузях. Їх роботи відображають глибоке розуміння сучасних викликів у сферах публічного управління та менеджменту. Захисти виявили здатність здобувачів освіти застосовувати теоретичні знання у практичних сценаріях, підкреслюючи їх готовність ефективно сприяти розвитку напрямів, які досліджувались.